Europe 2020...
October 18, 2011
Banska BystricaUMB EF


aZEK


OESD

 

 HTMAS


REIC


BB SK

 

Banska_Bystrica

 

MVRO


INTEGRA

 

nebotra

 

 Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
a
Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku
v spolupráci
s Otvoreným Európsko - Slovanským Dvorom,
Regionálnym európskym informačným centrom Banská Bystrica

a
Banskobystrickým samosprávnym krajom

organizujú
medzinárodnú vedeckú konferenciu
 

„Európa 2020 - stratégia pre inteligentnú,
stabilnú a inkluzívnu Európu


18. októbra 2011
o 8:00 hod
Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela,
Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
(Aula Rotunda)

 
map      aula

 

Cieľ konferencie

Medzinárodná vedecká konferencia "Európa 2020 – stratégia pre inteligentnú, stabilnú a inkluzívnu Európu“ je pokračovaním pravidelných konferencií, ktoré už tradične organizujú Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici a Zastúpenie EK na Slovensku v spolupráci s partnermi. Cieľom konferencie je podporiť odbornú a akademickú diskusiu na aktuálne témy Stratégia Európy 2020 s dôrazom na inteligentný rast založený na znalostiach a inováciách; význam Miléniových rozvojových cieľov a rozvojovej pomoci ako vízie trvalo udržateľného stavu do budúceho obdobia.

 

 

Pozvánka na konferenciu

Akademická pozvánka na konferenciu

Pokyny pre autora

Záväzná prihláška na konferenciu

 

 

História konferencií

(2010) International Aid - MDG´s

 

English [EN]      

EU

students

write

 wall

fist