Vitajte na stránke Otvoreného Európsko-Slovanského Dvora  Otvorený Európsko-Slovanský Dvor (OESD) je nezávislý právny subjekt združujúci fyzické a právnické osoby Slovenskej republiky, ktorého hlavným cieľom je prezentácia a podpora rozvoja Slovenska vo všetkých oblastiach spoločenského, ekonomického, športového, kultúrneho a vzdelanostného života. Vlastným úsilím, ale aj spoločnou činnosťou s rôznym spektrom podnikateľských subjektov, štátnych orgánov a spoločenských organizácii, združení a hnutí sa snaží naplniť hlavný cieľ domácu a zahraničnú prezentáciu rozvoja Slovenska.

  Vytváraním nového atraktívnejšieho pohľadu na náš kraj umožniť a podporiť prílev zahraničných investícií a zámerov na Slovensko a s tým spojených činností pri vytváraní modernejších a kvantitatívne lepších podmienok života všetkých občanov Slovenska. Na druhej strane napomôcť domácemu spoločenskému spektru presadiť sa a rozšíriť svoje domáce a zahraničné aktivity nielen v krajinách EÚ ale aj v ostatných slovanských krajinách.

  To je strategický dlhodobý zámer a cieľ, ktorý pri vzniku OESD zaznel. Hlavným nositeľom bude mladá nastupujúca generácia, jazykovo, odborne zdatných a pripravených mladých ľudí s reálnym prístupom a kusom kozmopolitného a ekonomicko - racionálneho pohľadu na súčasný svet. Na realizácii týchto predstáv by sa Otvorený Európsko-Slovanský Dvor chcel podieľať svojou činnosťou.


Ing. Ivan PAŽÚR

autor projektu 

90303
 
© 2008 - 2017 OESD. designed & powered by creoneo
creoneo
O nás  |   Štruktúra   |   Projekty  |   Novinky  |   Partneri  |   Kontakty
Dátum: 27. 05. 2017      Čas: 0